Second Shahi Snan at Kumbh Mela, Nashik / 28 Images / 29.03.2017